Copak o sobě prozradím?!?

Moje fotka
Prag, Czech Republic, Czechia
Jsem 21 letá mladá maminka, žijem s manželem už 3 rok v Praze, původně jsem ze severu Čech...Baví mě čtení, občas vaření - když zkoušim nový recepty, začínám propadat křížovkám a mojí zálibou(jednou bude i zhoubou) je scrap - DIGISCRAP:-) ***I am 21 years young mother, lives with her husband have 3 years in Prague, originally I was from the north Bohemia ... I enjoy reading, cooking times - when trying new recipes, and my liking (and destruction will be one) is to scrap - DIGISCRAP:-)***

pátek 30. ledna 2009

Tak zde je moje prvnotina pro Helly - je z kitu Steal My Breath *** My first Lo for Designs by Helly - is from the kit Steal My Breath ***

čtvrtek 29. ledna 2009

Tak nejdřív nepřispívám moc často, a pak jsem tu po druhý během dvou dní:-) Ale dnes k tomu mám důvod - mám nové CT - pro Designs by Helly - a jsem moc šťastná, její práce se mi líbí, a je mi ctí, že můžu být součástí jejího týmu:-)

***I have a new CT - Designs by Helly - and I am very happy with the work I like, and I have the honor that I can be part of the team :-)***

čtvrtek 22. ledna 2009
Tak se hlásím v novém roce:-)

Dlouho jsem tu nebyla, dělala jsem si od loňského srpna řidičský průkaz - a 9. a 10. 12. 2008 jsem úspěšně složila zkoušky:-)

Ještě doplním nějaká LOčka, která si myslím, že vypadají z mojí tvorby nejlíp:-)

A ještě - jsem CT u MiaDesignu a MissTiiny:-)


***Then you apply the new year :-) Long time there was, do I have a driving license last August - and 9 and 10 12. 2008, I successfully passed the test :-) Just put a LO, which I think looks the best of my creation :-) And yet - I CT for MiaDesign and MissTiina :-)***